O boxu

Žádné bojové umění nemá tak hlubokou filozofii, bohatou historii a tradice!

Stěží najdeme sportovní odvětví, na něž má veřejnost názory odlišné tak, že si mnohdy dokonale odporují!

Lidé často přirovnávají zápasy v boxu k bezhlavé pěstní přestřelce dvou agresivních mlátiček. Většinou také fanoušek-laik spíše ocení zápas ve "volném stylu", než krásný technický box. Jaká je ovšem skutečnost? Box je sport, jehož cílem je naučit jedince celkové průpravě tak, aby byl schopen nejen rány rozdávat, ale i ustát, vést ho a cíleně připravovat na zápas. Ve chvíli, kdy je boxer na takové úrovni, že je schopen zápasit a jít mezi provazy, je většinou na úrovni, že dokáže boxovat způsobem, aby schytal co možná nejméně úderů a co nejvíce jich rozdal. V ringu samotném, pak dochází ke konfrontaci dvou "přibližně" stejně vyspělých boxerů, jednak co se fyzických předpokladů týče, viz rozdělení podle váhových kategorií, a jednak podle výkonnostní úrovně. Oba soupeři se v ringu snaží uplatnit to, co získali během přípravy a svým výkonem přesvědčit o tom, že je lepším boxerem než ten druhý. Nějaké bezduché mlácení, či rvačka dvou agresivních existencí? S tím jsem se za deset let, co jsem se vrcholově boxu věnoval, nesetkal! Kdo si zkusil na vlastní kůži zápas v ringu, může potvrdit, že s takovým přístupem by nevydržel do konce prvního kola.


Boxeři se v tréninku učí správnou techniku úderů jednotlivých i v různých kombinacích. Trénink tak vede k rozvoji obratnosti, koordinace pohybů, zlepšuje se postřeh, atd. Velká část boxerské přípravy je věnována fyzické přípravě. Boxeři postupně zvyšují svou sílu, vytrvalost, rychlost pohybů, učí se i přemáhat bolest a vítězit sami nad sebou.

Velký důraz však klademe na to, aby vždy lidé vnímali box pouze jako sport!

Sponzoři